Student Association

Student Association 2021-2022

Class Name Post
5E Lin Yi Jing Chairperson
5D Luk Yin Shing Vice Chairperson
5E Fong Po Yee Treasurer
5E Ko Hasel Secretary
5D Cheung Ying Lam Academic Secretary
5A Li Nga Lam Art Secretary
5D Yeung Yuen Ying Art Secretary
5E Yuen Hoi Yeuk External Secretary
4B Choy Ji Hang Recreation Secretary
5D Chan Wa Hong Recreation Secretary
4C Liu Wai Yin Sports Secretary
3B Xiong Kit Ying Welfare Secretary